Chi Sense

Chi-VisieVoor het creëren van een gebalanceerde onderneming is het van belang dat de ondernemingsvisie een Chi-Visie is. (klik voor artikel)

Chi staat hierbij voor:
* Kenmerkend. De visie dient elementen te bevatten die voor iedereen herkenbaar zijn en duidelijk bij de betreffende onderneming horen. Elementen die de identiteit van de onderneming als het ware onderstrepen.
* Inspirerend. Daarvoor is het belangrijk dat de visie ook echt leeft, dat iedereen deze kent, begrijpt en onderstreept. Om een visie inspirerend te laten zijn zal deze ook veel duidelijk moeten maken over de rol die de medewerkers vervullen om de onderneming succesvol te maken.

Chi is het Chinese woord voor 'levensenergie', energie die moet stromen. Het is vervat in Tai Chi Tao, de bekende Chinese bewegingskunst. En dat geeft goed aan wat een Chi-Visie moet zijn: De bron van levensenergie voor de onderneming. Uit deze visie putten de medewerkers ideeën, hier leiden zij hun eigen afdelings- en persoonlijke visie van af.

Het vaststellen van de Chi-Visie is een niet-delegeerbare verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding. Of dit nu één directeur of een Management Team of directie is. Om deze verantwoordelijkheid goed in te vullen bieden wij een coachingstraject. De ChiSense coach begeleidt de verantwoordelijke(n) in het proces om te komen tot een Chi-Visie en in het maken van een actieplan om deze Chi-Visie daadwerkelijk in de organisatie te laten leven.

Traject:

Een Chi-Visie coachingstraject kent een aantal fasen:
1. Visioning. Helder krijgen wat de bestaande visie (op papier of in de hoofden) is.
2. De typische kenmerken van de onderneming beschrijven. Hierbij kunnen medewerkers en klanten betrokken worden. Van deze typische kenmerken wordt besloten welke behouden en welke veranderd moeten worden. Ook wordt gekeken of er aan nieuwe kenmerken gewerkt moet gaan worden.
3. Inspiratiebronnen benoemen. Ook hierbij kunnen teams en medewerkers worden betrokken. Waar zijn de mensen het meest trots op als het gaat over de onderneming en over hun eigen werk? Welke projecten, klussen en taken spreken tot de verbeelding? Welke 'heldenverhalen' kent de onderneming?
4. Futuring. De deelnemers (het MT, de directie) verplaatsen zich in de toekomst en gaan elkaar concrete verhalen vertellen. Deze verhalen maken duidelijk hoe bestaande visie met de kenmerken en inspiratiebronnen geïntegreerd worden door de verschillende deelnemers.
5. Socratische methode. Uit de concrete verhalen wordt de essentie gedestilleerd, worden symbolen benoemd en worden toekomstscenario's besproken.
6. Beschrijven en verbeelden van de Chi-Visie
7. Actieplanning voor het levend maken van de Chi-Visie.